DK

Tæl&Regn
Tæl & Regn i Rum & Tid, den danske version af CATS

KomMod rapporten giver et alternativt svar til KOM-projektets kommissorium stillet af Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd og Undervisningsministeriet.

Alle kan bestå matematik C. ’Saving Dropout Ryan with a TI-82’ er en rapport om, hvordan en formelregner kan postmodernisere matematik C, så det bliver tilgængeligt for alle.

Alle kan bestå matematik B. Potentielt kan hver anden dreng blive ingeniør som 22årig. Alligevel skriger verden på ingeniører, fordi adgangsvejen, matematik B, har rekordhøj dumpeprocent. Hvorfor? Fordi den fjerde og sidste regneart, calculus, fremstilles som svær til trods for, at den er let.

Kontingensforskning afdækker skjulte forskelle, som afslører formynderi, der fremstiler vedtægt som natur. Metoden består af skepsis over for herskende talemåder, diskurser: Er diskursens korrekthed baseret på natur eller på vedtægt, og da hvis vedtægt? Og på ’grounded’ dekonstruktion: Hvordan konstrueres et alternativ, rodfæstet i natur i stedet for i vedtægt?

Kompendier og projekter til matematik på niveau A, B og C

Spillekort brugt til at vise forskellige matematikformler.

Kronikker-om-matematikundervisning om bevisgalskab, matematismus, hvorfor vi skal lære matematik, katolsk og protestantisk matematik, mm.

Matematik-2020. NATURFAG 2020, MATEMATIK 2020, ØKONOMIFAG 2020. En postmoderne fortælling om skjult anderledeshed i den moderne naturvidenskabs- og matematikundervisning. Besvarelse af prisopgaven
“Naturvidenskab, dannelse og kompetence”
udskrevet af Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik år 2000.

Biennaleforslag2018. Forslag til den svenske matematik-biennale i 2018