Alle kan bestå matematik C

’Saving Dropout Ryan with a TI-82’ hed et bidrag til matematikkongressen ICME 12. Det er min rapport om, hvordan en formelregner kan postmodernisere matematik C, så det bliver tilgængeligt for alle.

Rapporten findes på http://www.icme12.org/upload/UpFile2/TSG/1129.pdf.
Den tilhørende video kan ses på YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=3C39Pzos9DQ.

Postmoderne tænkning er skeptisk over for skjult formynderi i form af vedtægter præsenteret som natur, og søger at afdække skjulte alternativer til sådanne, formelt kaldet at afdække kontingens gennem dekonstruktion.

Med hensyn til matematik C er spørgsmålet derfor: Hvad er natur og hvad er vedtægt i matematik C? Eller sagt på en anden måde: Hvordan ser matematik C ud, hvis den opbygges som en naturvidenskab om det naturlige faktum Mange?

Med CAS kan alle bestå matematik C