Alle kan bestå matematik B

Potentielt kan hver anden dreng blive ingeniør som 22årig. Alligevel skriger verden på ingeniører, fordi adgangsvejen, matematik B, har rekordhøj dumpeprocent. Hvorfor? Fordi den fjerde og sidste regneart, calculus, fremstilles som svær til trods for, at den er let.

Dumpning på matematik B stopper, hvis man henter råd på matematikkongressen ICME, som afholdes hvert fjerde år, men hvis hjemmesider forbliver åbne. Her findes emnegrupper om bl.a. calculus. På ICME 11 findes således artiklen ‘Pastoral Calculus Deconsrtucted’ med tilhørende YouTube video (http://youtu.be/yNrLk2nYfaY). Det er min rapport om, hvordan en postmodernisering kan gøre calculus, og dermed matematik B, tilgængelig for alle.

Postmoderne skepsis afdækker kontingens gennem dekonstruktion, dvs. afslører skjult, ’pastoralt’, formynderi ved at finde alternativer til vedtægter præsenteret som natur. For at skelne natur fra vedtægt kan vi derfor spørge: Hvad er anderledes, hvis calculus respekterer matematikkens rødder som en naturvidenskab om det naturlige faktum Mange?

Med PerTal består alle matematik B