Matematik med spillekort

Matematik med spillekort

Meget matematik kan vises med spillekort, f.eks.

Lille, mellem og store Pythagoras med 3, 4 og 5 spillekort

Integral- og differentialregning med 2 spillekort

Proportionalitet med 2 spillekort

Pi med tre spillekort

Produktregler med 2-4 spillekort

Andengradsligningen løst med 3 spillekort

Sinus og cosinus differentieret med 3 spillekort

Opsparingsformlen med 9 spillekort

Produkttilvækst med 3 spillekort

Plusvækst og gangevækst

Introduktion til Topologi