Kontingensforskning

Kontingensforskning afdækker skjulte forskelle, som afslører formynderi, der fremstiler vedtægt som natur.

Metoden bygger på skepsis over for herskende talemåder, diskurser: Er diskursens korrekthed baseret på natur eller på vedtægt, og da hvis vedtægt? Og på ’grounded’ dekonstruktion: Hvordan konstrueres et alternativ, rodfæstet i natur i stedet for i vedtægt?

Den teoretiske baggrund hentes i republikkens modtænkning til enevældens formynderi, dels fra fransk poststrukturalisme, dels fra amerikansk Grounded Theory.

Den opdagede forskel gør ofte en forskel for læringen. Derfor er kontingensforskning ikke velset i skoleformer, som ønsker at bruge faget til at udsortere statens elite.