Alle kan bestå matematik C

’Saving Dropout Ryan with a TI-82’ hed et bidrag til matematikkongressen ICME 12. Det er min rapport om, hvordan en formelregner kan postmodernisere matematik C, så det bliver tilgængeligt for alle.

Rapporten findes her.
Den tilhørende video kan ses på YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=3C39Pzos9DQ.

Postmoderne tænkning er skeptisk over for skjult formynderi i form af vedtægter præsenteret som natur, og søger at afdække skjulte alternativer til sådanne, formelt kaldet at afdække kontingens gennem dekonstruktion.

Med hensyn til matematik C er spørgsmålet derfor: Hvad er natur og hvad er vedtægt i matematik C? Eller sagt på en anden måde: Hvordan ser matematik C ud, hvis den opbygges som en naturvidenskab om det naturlige faktum Mange?

Med CAS kan alle bestå matematik C