Matematik-2020

Matematik & naturfag 2020

NATURFAG 2020, MATEMATIK 2020, ØKONOMIFAG 2020, en postmoderne fortælling om skjult anderledeshed i den moderne naturvidenskabs- og matematikundervisning

Besvarelse af prisopgaven
“Naturvidenskab, dannelse og kompetence”
udskrevet af Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik år 2000

Indhold
1. Forord 1
2. Skolen 2020, en læseplansarkitektkonkurrence 2
3. Omdannelse, skolefag og læring i det postmoderne 4
4. Matematik Fællesfag 14
5. Matematik Tilvalgsfag 17
6. Naturfag 20
7. Økonomifag 23
8. Naturfag: Fortællingen om Naturvidenskaben – eller fortællinger om naturen? 25
9. Kvantitativ kompetence i gymnasiet, et debatindlæg 30
10. Interview med en læseplansarkitekt 33

Forord
Som titlen antyder er denne besvarelse en fiktion – udarbejdet år 2020 som svar på en tænkt læseplansarkitektkonkurrence for fagene naturfag, matematik og økonomifag til den nye ungdomsskole fra år 2020. Besvarelsen indeholder følgende dele:
Skolen 2020. En indbydelse til en læseplansarkitektkonkurrence, hvori der kort redegøres for en kommende uddannelsesstruktur 2020 med tilhørende læreruddannelse. Endvidere beskrives betingelserne for at deltage i konkurrencen.
Omdannelse, skolefag og læring i det postmoderne. En analyse af dannelsesbegrebets udvikling fra det feudale over det postfeudale, højmoderne og senmoderne til det postmoderne. Analysen er udgivet som arbejdspapir nr. 32 under Danmarks pædagogiske Universitets program “Skolefag, læring og dannelse i det 21. århundrede”. Endelig findes det sammen med forfatterens øvrige papers på dennes webside www.dlh.dk/mat/ matematik.
Matematik Fællesfag, Matematik Tilvalgsfag, Naturfag, Økonomifag. Konkrete læseplansforslag til ungdomsskolen.
Naturfag: Fortællingen om Naturvidenskaben – eller fortællinger om naturen? Det traditionelle naturfag fortæller om naturvidenskaben. Her gives et bud på hvordan naturfag kunne se ud, hvis det i stedet fortalte om naturen.
Kvantitativ kompetence i gymnasiet. Et debatindlæg til bladet Gymnasieskolen 1, 84. årgang.
Interview med en læseplansarkitekt. Et interview med en repræsentant for den fiktive læseplansarkitektgruppe, der har udarbejdet læseplansforslagene. I interviewet redegøres der for baggrunden for læseplanerne samt for gruppens opfattelse af skolens udvikling. Den omtalte artikel af Bill Joy om ny-ludisme hedder “Derfor har fremtiden ikke brug for os” og blev bragt i dagbladet Information den 24.6.00.