Spilteori

Spilteori

Spilteori handler om konflikt og samarbejde.
To parter har forskellige mål, og kan vælge mellem flere midler til at nå målet, der dog er afhængig af modpartens valg.
Spilteori handler om konflikt og samarbejde. To parter har forskellige mål, og kan vælge mellem flere midler til at nå målet, der dog er afhængig af modpartens valg.
Hvis parternes mål er diametral modsatte er der konflikt.
Et sådant spil kaldes et Nulsum spil: det den ene vinder taber den anden.Hvis parternes mål ikke er diametralt modsatte er der evt. mulighed for samarbejde.
Et sådant spil kaldes et ikke Nulsum spil.
I dette hæfte opbygges spilteorien induktivt ud fra erfaring med at afprøve forskellige spiltyper i kapitlerne 1 og 2. I kapitel 3 formuleres det generelle modelproblem. I kapitel 4 behandles de uægte spil, der er afgjort på forhånd fordi de har et ligevægtspunkt. I kapitel 5-9 behandles de ægte spil, dels nulsums spil og ikke nulsumsspil, dels topersonersspil og flerpersonersspil. I kapitel 10 er en kort introduktion til lineær programmering, som kan bruges til at finde løsning.
Hæftet er et uddrag af bogen Allan Tarp: Spilteori og Afstemningsteori, GMT, 1973 (S&A).