KomMod rapporten

KomModRapport giver et alternativt svar til KOM-projektets kommissorium stillet af Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd og Undervisningsministeriet.

Rapporten besvarer nedenstående spørgsmål vedrørende matematikundervisningen:

 1. Hvad er samfundets krav til undervisningen?
 2. I hvilken udstrækning er der behov for at forny den eksisterende undervisning?
 3. Hvordan kan undervisningen tage hensyn til den nye elevtype?
 4. Hvilket indhold kan der være i et tidssvarende matematikfag?
 5. Hvordan kan fremtidens undervisning være organiseret?
 6. Hvordan kan progression og sammenhæng i undervisningen sikres?
 7. Hvilke konsekvenser vil en ændret undervisning få for læreruddannelsen?
 8. Hvilke kompetencer og kvalifikationer kan erhverves på de forskellige stader af undervisningen?
 9. Hvordan kan kompetencer og kvalifikationer måles?
 10. Hvordan kan fremtidens undervisningsmaterialer se ud?
 11. Hvordan kan en løbende udvikling af undervisningen sikres?
 12. Hvordan kan Danmark udveksle erfaringer om undervisningen med udlandet?