DK

Hvad er og hvorfor lære matematik. En tosiders forklaring af indhold af den gymnasiale matematik (precalculus & calculus).

Alle kan bestå matematik C. ’Saving Dropout Ryan with a TI-82’ er en rapport om, hvordan en formelregner kan postmodernisere matematik C, så det bliver tilgængeligt for alle.

Alle kan bestå matematik B. Potentielt kan hver anden dreng blive ingeniør som 22årig. Alligevel skriger verden på ingeniører, fordi adgangsvejen, matematik B, har rekordhøj dumpeprocent. Hvorfor? Fordi den fjerde og sidste regneart, calculus, fremstilles som svær til trods for, at den er let. Opgaven er at plusse lokalt konstante per-tal, så naturligvis kommer integralregning før differentialregning. Sværere er det ikke.

Kompendier og projekter til matematik på niveau A, B og C. Matematisk kompetence betyder indsigts-baseret handle-parathed. Derfor bør omverdens-baserede projekter være kernen i den daglige undervisning og til den mundlige eksamen.

Matematik med spillekort brugt til at vise forskellige matematikformler.

Spilteori Directors Cut af hæfte 14 i Matematiklærerforeningens serie: Matematiske emner

Artikler i LMFK-bladet fra 2005-2015

Math Modeling Papers, forskningsartikler om modelering med matematik

Matematik-2020. NATURFAG 2020, MATEMATIK 2020, ØKONOMIFAG 2020. En postmoderne fortælling om skjult anderledeshed i den moderne naturvidenskabs- og matematikundervisning. Besvarelse af prisopgaven
“Naturvidenskab, dannelse og kompetence”
udskrevet af Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik år 2000.

KomMod rapporten giver et alternativt svar til KOM-projektets kommissorium stillet af Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd og Undervisningsministeriet.

Tæl&Regn i Rum og Tid, den danske version af CATS

Kontingensforskning afdækker skjulte forskelle, som afslører formynderi, der fremstiler vedtægt som natur. Metoden består af skepsis over for herskende talemåder, diskurser: Er diskursens korrekthed baseret på natur eller på vedtægt, og da hvis vedtægt? Og på ’grounded’ dekonstruktion: Hvordan konstrueres et alternativ, rodfæstet i natur i stedet for i vedtægt?

Kronikker-om-matematikundervisning om bevisgalskab, matematismus, hvorfor vi skal lære matematik, katolsk og protestantisk matematik, mm.

Biennaleforslag 2018 og 2020. Forslag til den svenske matematik-biennale i 2018