Vækstmodeller mm

Bog_MatematiskeVækstmodeller_del1 og
Bog_MatematiskeVækstmodeller_del2 og
Bog_MatematiskeVækstmodeller_del3
Lærebog i differentialregning og integralregning og eksponentialfunktioner
Kompendium i Differentialregning og Integralregning
Kompendium i differentialregning og integralregning  samt rutineopgaver med elevsvar
Kompendium i  Trigonometri og Vektorer
Kompendium i trigonometri og vektorregning samt rutineopgaver med elevsvar
Bog_FunktionerII
Lærebog i eksponential- og eksponential- og trigonometriske funktioner
Bog_Sandsynlighedsregning
Lærebog i sandsynlighedsregning