Matematik er let

Matematik er let, utrolig let, næsten for let. Så hvorfor er det så så svært i skolen?

Der findes jo kun to slags tal i verden, styk-tal og per-tal, som kan være uens eller ens., og som skal opsamles eller opdeles.

3 kroner og 2 kroner er uens styktal, og her forudsiger regnestykket 3+2 = 5 resultatet af at samle dem.

3 gange 2 kroner er ens styktal, og her forudsiger regnestykket 3*2 = 6 resultatet af at samle dem.

3 gange 2% er ens per-tal, og her forudsiger regnestykket 102%^3 = 106,12% resultatet af at samle dem til 6% og 0,12% ekstra i ’rentes-rente’.

Uens per-tal findes fx i blandinger som 2kg a 3kr/kg og 4 kg a 5kr/kg. Her kan styktallene 2 og 4 samles direkte, medens per-tallene 3 og 5 først skal opganges til styktal, før de kan samles som arealer, også kaldet at integrere, hvor gange kommer før plus:

2 kg til 2*3 kr + 4 kg til 4*5 kr = 6 kg til 26 kr, altså 6 kg a 26/6 kr/kg.

Fortsæt her

Folder