Bundt-Bundt tal på et Bundt-Bundt bræt

Bundt-Bundt tal på et BBBræt, barnets egen matematik

Et BBBræt, der viser, at 67 = (B-4)*(B-3) = (10 – 4 – 3)*B + 4*3 = 3B12 = 4B2 = 42

Matematik: MatemaTisme, eller MangeMatik med barnets 2D BundtBundtTal på etBBBræt?

Matematik blir så let hvis Mange mestres først med MangeMatik. MATERIALE, se senere.

MangeMatik respekterer, at MANGE beskrives med barnets egne BundtBundt-tal med enheder – i stedet for at få påtvunget falsk WOKE-identitet som linjetal uden enheder, der blir matematisme ved at påstå, at 2+1 er 3 altid, til trods for at 2dage+1uge er 9dage.

MangeMatik ses ved at spørge en 3-årig “Hvor mange år næste gang?” Svaret er 4, med 4 fingre vist. Men holdt sammen 2 og 2, indvender barnet “Det er ikke 4, det er 2 2ere.” Barnet ser således, hvad der findes i rum og tid, bundter af 2ere i rummet, og 2 af dem i tid, når de tælles. Så det, der eksisterer, er totaler, der kan optælles til (gen)forening (algebra på arabisk) i rum og tid, som fx 2B1 2ere.

MangeMatik bygger på filosofien eksistentialisme, der anbefaler, at eksistens går forud for essens, der ellers vil kolonisere eksistensen. Det eksternt eksisterende går altså forud for interne ’essens-regimer’ som bør dekonstrueres & demodeleres så eksistensen afkoloniseres

BundtTal med enheder: 8, 0B8, 1B-2, eller 1B0 8ere. Og 87, 8B7, 9B-3.

MATERIALE:

MangeMatik med BundtBundt-tal, folder og ark

Matematik er bare så let, YouTube video.

Børn forbliver tal-kyndige med deres egne BundtBundttal med enheder, arbejdshæfte på engelsk og dansk

Flexible Bundle Numbers Develop the Childs Innate Mastery of Many, workshop på engelsk.

MrAlTarp YouTube videoer, fx ‘Fysik er svært, eller er det? og Linjeopdelt eller blokopdelt skole

Frisæt skolen og matematikken, stand på Lærfest 2024

Many before Math, Math decolonized by the child’s own BundleBundle-Numbers with units, en YouTube video.

INDHOLD
Sammendrag
Oversigt
Fra Mange til bundt-tal med enheder, for lærere
Mikro-læseplaner for lærende
ML01. Cifre som ikoner i rummet, IIIII = 5
ML02. Styk-tælling i tid, = IIII I
ML03. Bundt-tælling i tid med enheder: 0B1, …, 0B5 eller 1B0, 3 3ere = 1BB
ML04. Fleksibel bundt-tælling i rum med over- og under-læs, 5 = 1B3 = 2B1 = 3B-1 2ere
ML05. Opdeling, 8 = (8-2) + 2
ML06. Omtælling, 8 = (8/2)x2
ML07. Omtælling af de ubundtede, 8 = (8/3)3 = 2B2 = 2 2/3 = 3B-1 3ere
ML08. Omtælling i kvadrater, 6 4ere = 1 BB ?ere
ML09. Omtælling til et andet ikon, 3 4ere = ? 5ere
ML10. Omtælling fra ti’ere til ikoner, 2 ti’ere = ? 7ere
ML11. Omtælling fra ikoner til ti’ere, 6 7ere = ? ti’ere
ML12. Omtælling til en anden fysisk enhed skaber per-tal, 3kr/5kg
ML13. Med samme enhed bliver per-tal til brøker, 3kr/5kr = 3/5
ML14. Omtælles en staks sider giver trigonometri, højde = (højde/bund)bund = tanA*bund
ML15. Plusning vandret eller lodret, T = 2 3ere + 4 5ere = ? 8ere; T = ? 3ere; T = ? 5ere
ML16. Minus og plus med etcifrede tal, 8 + 6 = 1B2 + 1B0 = 2B2 6ere
ML17. Plusning af per-tal og brøker er integralregning
ML18. Plusning af Bundt-Bundt kvadrater
ML19. Plusning af ukendte bogstavtal
ML20. Ændring i tid
ML21. Bundt-tal i et koordinatsystem
ML22. Spil-teori og skade-kontrol
ML23. Enkle brætspil
Algebra-tavlen
Fakta og fiktion og fup, de tre genrer i tal-modeller
Modellering og de-modellering
Tre fodnoter
Læreruddannelse
Hvor forskellig er forskellen?
Oversigt over forskellen mellem Essens- and Eksistens-matematik
Konklusion
Referencer
Kronikker og læserbreve om matematik 2023-2024
Matematik-skandalen: Skolens matematisme berøver barnet dets tal-sprog og talsans
Fra katolsk til protestantisk matematik, fra bevis til beregning
Foredrag for skolebørn om min matematikbog på BogForum 2023
Coronatiden, krise eller skandale, hvad med en høring?
Ny matematik og ny skole nu, ellers uddør vi
Afkoloniser tal-sproget nu
Lær dit barn at matematikke før skolen gør det
Kan matematikken afkoloniseres ved at ombytte essens med eksistens?